De Template Stichting

De Template Stichting

De Template staat voor het streven om natuurlijke patronen en vormen te vinden die de grondslag en leidraad zijn voor nieuwe methoden en manieren van leven in onze tijd en in de tijd die komen gaat. De Template plaatst mensen in de context van veranderende tijden, waarbij inzicht in menselijke vermogens en de ontwikkeling van menselijke vermogens in respons op de veranderingen centraal staat. Het doel van de Template Stichting is voorwaarden te scheppen voor spirituele groei, onderzoek en ontwikkeling, praktische toepassing en onderlinge uitwisseling.

{besps}/slideshows/hoop{/besps}