Template Stichting

De Template staat voor het streven om natuurlijke patronen en vormen te vinden die de grondslag en leidraad zijn voor nieuwe methoden en manieren van leven in onze tijd en in de tijd die komen gaat. De Template plaatst mensen in de context van veranderende tijden, waarbij inzicht in menselijke vermogens en de ontwikkeling van menselijke vermogens in respons op de veranderingen centraal staat. Het doel van de Template Stichting is voorwaarden te scheppen voor spirituele groei, onderzoek en ontwikkeling, praktische toepassing en onderlinge uitwisseling.

In Nederland zijn op dit moment een paar honderd mensen bezig met researches en projecten. Mensen met allerlei leeftijden, nationaliteiten en achtergronden die elkaar ontmoeten in een sfeer van vriendschap en wederzijds respect. Afhankelijk van hun interesse en passie vinden deelnemers elkaar in verschillende activiteiten. Zo werken ze met templates op allerlei gebieden. Een paar voorbeelden: het begrijpen van en omgaan met verschillende leeftijdsfasen zoals puberteit, ouderdom, mid-life crisis; educatie; theater; verhalen vertellen; muziek; gezondheid en welzijn; duurzame ontwikkeling en omgevingswetenschappen.

De template biedt een raamwerk en met de inhoudelijke verkenning en onderzoek en invulling binnen dat raamwerk worden verschillende niveaus, invalshoeken en ervaringswerelden aangeboord, die leiden tot een fascinerende ontdekkingsreis.

Donaties zijn welkom. U steunt hiermee  het werk van de Template Stichting.