Template Stichting bestuur

De Template Stichting is een Nederlandse non-profit organisatie, nu ruim 27 jaar actief. Zij heeft als thuisbasis voor de meeste activiteiten, projecten en onderzoeken een eigen gebouw in Zoeterwoude (Industrieweg 30).

Er is een vaste kern van 200 deelnemers, die veelal in de weekend- en avonduren samenwerken, in onderzoeken en projecten, en in de ontwikkeling en organisatie van activiteiten, cursussen, forums, etc..

De dagelijkse leiding van de Template Stichting wordt gevormd door Sander Funneman (directie). Bestuursleden zijn: Alireze Zare, Ronald Wanck en Gerda van Schaik. Mariëtte de Jong beheert de administratie van de stichting.