Er is in de afgelopen 30 jaar een groot internationaal netwerk ontstaan van mensen die actief samenwerken in wisselende combinaties naargelang de interesses van de betrokkenen en het onderwerp dat op een bepaald moment aandacht vraagt. De samenwerking krijgt gestalte in kleine werkgroepen, in vele skype- en conferentiecalls en in kleine en grote internationale bijeenkomsten. De onderliggende visie is dat elk mens eigenlijk een wereldburger is en mede verantwoordelijk voor wat we gezamenlijk en individueel scheppen en achterlaten, elke dag opnieuw.