Mini Congres – De Vrije Mens

Georganiseerd door The Optimist met de Vrije Hoge School en de Template Stichting

HOE VRIJHEID OP EEN NIEUWE MANIER TE ERVAREN?

De Template Stichting werkte mee aan een mini-congres over vrijheid op 20 april 2022 in cultuur en congres centrum Antropia in Driebergen. Een dag om samen na te denken en te discussiëren over vrijheid in een soms onvrije wereld.

Namens de Template Stichting leverden Sander Funneman en Iet Veenland hun interactieve bijdragen. Brian de Mello van The Optimist zegt over de dag: “Tijdens het mini-congres draait het vooral om de vraag: wat betekent vrijheid? En ook: hoe gaan we ermee om en hoe blijven we optimistisch over de menselijke vrijheid?”

Verschillende deelnemers uit het Template netwerk namen actief deel aan het congres.

Naast bijdragen van de Template Stichting waren er ook fascinerende sprekers als Gerrie Strik, Klaas van Egmond en Carla de Ruiter.

Naast informatieve en filosofische bijdragen, met prikkelende vragen en levendige dialogen werd er ook een meer integraal framework geïntroduceerd, met een voor Template deelnemers wel bekend diagram…

Als een vakkundig ceremoniemeester en initiator van de dag, bracht Brian de Mello van The Optimist de verschillende presentaties en bijdragen bij elkaar. Verhalen en inzichten werden gedeeld en het gevoel dat overheerste gedurende het proces was dat van een betrokkenheid bij een belangrijk thema voor nu en de toekomst.

Brian de Mello

 

Het geheel werd afgesloten met dit gedicht over vrijheid van Odette de Neeling:

 

Foto’s voor deze collage werden gemaakt door Ronald Wanck en Michel Porro