Filosofie

De Template heeft een praktische filosofie die gebaseerd is op de natuurlijke orde, patronen en templates van het leven. In de kern van de filosofie ligt de fundamentele zoektocht naar het ‘Waarom’ van dingen. ‘Waarom’ bijvoorbeeld zijn er seizoenen en cycli, niet alleen in de jaargetijden, maar ook in de conjunctuurbeweging van de economie en in de ontwikkeling van een griep? In de vraag van het ‘Waarom’ ligt een begin. Het gaat er in eerste instantie om de kern, of het wezen, van iets te vinden. Dan volgt de vraag: Wat betekent dat? Wat kun je ermee? Is het bruikbaar in het dagelijks leven… Het gaat hier om een praktische filosofie. Het doel is niet te filosoferen om het filosoferen: We willen constructief bijdragen aan de maatschappij en de planeet waarop we leven. Daarom is het filosofische motto: DE MENS IN CONTEXT. De context geeft ons de motivatie om iets te ondernemen. Zo leidt het ‘Waarom’ tot het ‘Hoe’.

 

We gaan niet uit van dogma’s. Wat we doen ontwikkelt zich voortdurend in een dynamisch proces. Het vraagt steeds om het vinden van nieuwe toepassingen en brengt nieuwe inzichten. Het verandert en groeit. We delen wel veel fundamentele uitgangspunten. De manier waarop deze uitgangspunten invulling krijgen in het dagelijks leven is de persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid van iedere deelnemer.

Hier volgen een paar van die uitgangspunten: We zien het leven als een doelbewust en zinvol proces. We gaan ervan uit dat alles in de Schepping doelbewust groeit en evolueert en dat de mens een vernieuwend en evoluerend deel is van de Schepping. Een ander uitgangspunt is, dat ieder mens uniek is en geboren met een vrije keuze en een persoonlijke kans op ontwikkeling en spirituele groei, niemand uitgezonderd. Nog zo’n uitgangspunt is dat alles in het leven werkt door middel van natuurlijke templates en principes die zich manifesteren in elk aspect en op elk niveau van het leven, van plantengroei tot de werking van de menselijke emotie, van het ontstaan van elektriciteit tot de vorming van kristallen.

 

Lees meer op www.emin.org