Op deze pagina vind je werk, inspiraties en een weerslag van processen van verschillende aard, van deelnemers van de Template Stichting met de kwaliteit warmte.

Warmte

Wat weten we eigenlijk van deze bijzondere kwaliteit? Waarom is er warmte in de wereld?
Waar wil warmte voor gebruikt worden? Wat maakt warmte mogelijk?
We nodigen je uit om met ons op verkenning te gaan in het gebied van warmte, door middel van verhalen, schilderijen en tekeningen, poëzie, muziek, foto’s en gedichten.
Misschien vind je in deze gezamenlijke reis steeds meer ruimte en meer verwondering voor warmte – waarbij warmte een essentiële aanwezigheid is met een diepgang en een verbondenheid in het grotere geheel?

De kat baadt in zijn warmte

De bloem groeit naar hem toe

Altijd, overal, iedereen

Verzacht en smelt en groeit

Ode to warmth

Oh warmth, warmth, warmth…

We were born inside you, and we live inside you

You give us fluidity and allow us to move

Your presence allows exchange and openness

It makes things soft and gives things access

It opens up and creates a flow

It allows us to grow into the invitation that you make

Your absence makes us cold and distant

It hardens and makes brittle

Throughout the ages you were there

Time after time, and again anew we may partake of you

And the so much else that lives and breathes

because of the possibility that you make.

You are ready there, never holding back

You were there before us and you will be there

Also when we are gone

You are an active part in life

Within you new can form

It is inside your presence that respect and value lives

And understanding can take place

We feel acknowledged and upheld

The knowing feeling that we are accepted

And as it passes through us

Confirms and upholds and connects

We seek to be with you

And give you access

For with you we can continue

And without you we are lost.

Ode aan warmte

O warmte, warmte, warmte…

Wij, binnenin je geboren en binnenin je levend,

Geef je ons vloeiendheid en sta je bewegen toe

In je bijzijn laat je uitwisseling toe en openheid

Het maakt de dingen zacht en toegankelijk

Het opent en brengt stroming teweeg

Je uitnodiging maakt dat we kunnen groeien

Je afwezigheid maakt ons koud en afstandelijk

En verhardt en maakt brekelijk

Je was er door alle tijdperken heen

Keer op keer, en telkens opnieuw, mogen we in je delen

En in al het andere dat leeft en ademt

dankzij de mogelijkheid die je schept

Altijd bereid, nooit terughoudend

Jij was er vóór ons en je zult er zijn,

ook na ons vertrek

Jij bent actief deel van het leven

Binnenin je kan nieuw zich vormen

In jouw woning hebben respect en waarde hun thuis

En vindt begrip gehoor

We voelen ons gekend en hoog gehouden

Het diepe weten dat we welkom zijn

En terwijl dat door ons heengaat

Bevestigt en voedt en verbindt

Zoeken wij je nabijheid

En geven je toegang

Want met jou kunnen we voort

En verloren zijn we, zonder.

Warmte maakt wakker, dat wat verborgen ligt, waardoor groei, bloei en verandering mogelijk wordt…

Warmte zegt: Kom je buiten spelen?

Wees gul met je complimenten

Het is verwarmend voor de ontvanger

En bevestigt je eigen fundamenten

Warmte verzacht kilte en geslotenheid met een glimlach, een gebaar, een aanraking…

Warmte – een vertelling

Er was er eens een jonge vrouw die prachtig zingen kon. Haar stem beroerde en ontroerde zo, dat mensen van heinde en verre naar de warme klanken in haar stem kwamen luisteren. Ze werd bekender, en steeds bekender, en werd overal gevraagd. Mensen verwarmden zich aan wat ze hoorden in haar stem en zij gaf vrijelijk wat ze nodig hadden.

Op een dag, toen de mensen weer op haar wachtten, kwam ze niet opdagen – ze was spoorloos verdwenen. Jaren gingen voorbij en niemand wist waar ze was. Tot er op een dag een bericht doorsijpelde over een vrouwenstem die soms te horen was in een onherbergzaam gebied. Zou ze dan toch gevonden zijn? Men legde de oren te luisteren, en ja, het was de vrouw die al jaren onvindbaar was.

Toen haar later werd gevraagd waarom ze verdwenen was, zei ze:

“Ik werd langzamerhand gevangen in de verwachtingen en het beeld dat anderen van mij hadden. Op een gegeven moment ging dit zó ver dat ik voelde dat de warmte uit mijn stem verdween. De warmte waar ik zelf en anderen naar luisterden. Ik kon mezelf niet meer zijn. Toen heb ik me teruggetrokken en heb hier in de bergen mijn ‘stem’ weer teruggevonden. Hier hoefde ik niets te zijn, hier mocht ik gewoon zijn. Mijn hart en mijn keel stroomden weer over van de warmte die ik had ontbeerd, en ik ontdekte zelfs nieuwe nuances en lagen in mijn gezang. Mijn enige toehoorders waren de dieren, de natuur, de planten, ikzelf en waar mijn leven werkelijk mee verbonden is. Ik vond mijn stem weer, ongebonden, ongehinderd, als een stemvork voor warmte. En zo breng ik nu mijn dagen door. Soms neuriënd, soms mijmerend, soms jubelend, soms zoekend, soms vindend, soms verloren, maar altijd met een warme interesse in wat er op elk moment kan gebeuren. Neutraal en zonder oordeel over goed of slecht. Ik beweeg mee met dag en nacht, de seizoenen, de stand van de zon, het kleuren van de maan. En ben eeuwig dankbaar dat de warmte in mijn stem is teruggekomen. Ik heb geleerd wat ik moet laten en ongebreideld toe moet staan. De warmte van de schepping, de gift van het leven zijn mijn eindeloze bron van inspiratie waar ik dicht bij wil blijven – zo lang ik kan. Dus verwacht niets van mij – dat doe ik ook niet. Ik leef!”

Is warmte een medicijn

Waarbij de verbinding met het domein

Heling uitnodigt en heling geeft

Omdat alles naar warmte streeft?

Hieronder tref je een verzameling van kleine verhalen over warmte.

Juist in die kleine gebeurtenissen kun je warmte vinden; tussen mensen of tussen mens en dier.

Deze verhalen zijn niet opzienbarend; ze vonden plaats in gewone omstandigheden.

Heel herkenbaar en daarom bedoeld ter inspiratie; want zodra je warmte signaleert geef je het belang en kan het groeien.

En als deze wereld iets wel kan gebruiken is het warmte!

Een warm vuurtje

Niet lang geleden deed ik boodschappen in een supermarkt. Met de boodschappen in het mandje op wielen sloot ik me aan in de rij voor de kassa. De mand stond op de grond en ik wachtte op mijn beurt om de boodschappen op de lopende band te leggen. Voor me stond een jonge man, een beetje een flamboyant verzorgd type.  Hij sprak mij in het Engels aan en vroeg me of hij mijn boodschappen op de band mocht leggen. En meteen voegde hij eraan toe, dat ik dat ongetwijfeld zelf ook wel kon, wat ik direct beaamde.  Hij zei dat het hem  plezier deed iets extra’s te kunnen doen, waarop we allebei moesten lachen. Ook voor de kassière werkte dit aanstekelijk. Niet te vergeten de mensen er omheen. De vrolijkheid verspreidde zich als warmte om ons heen.

Zo’n prettig gevoel blijft als een warm vuurtje een hele tijd bij je.

Het feest der herkenning

Jaren geleden reed ik in een oude Renault, die ik gekregen had van de vader van een goede vriend. Zijn hele familie had al in de auto gereden en niemand wilde hem- het was nog net geen oldtimer. Ik was dol op de auto, ook al begon hij bij stukjes en beetjes uit elkaar te vallen en had ik op een gegeven moment een schroevendraaier nodig om de achterklep te openen.

Op een dag stond ik aan de rand van de stad waar ik woonde , te wachten tot het verkeerslicht groen zou worden. Toen ik het kruispunt overstak, kwam er van de andere kant precies eenzelfde model auto mij tegemoet, in een andere kleur. Op het moment dat wij elkaar passeerden , zwaaiden de andere bestuurder en ik met grote gebaren en grote grijnzen naar elkaar.

Die grijns bleef nog lang op mijn gezicht zitten. Zelfs als ik nu aan het moment denk, word ik blij.

De fietser/gentleman

Enige tijd geleden fietste ik ’s avonds terug naar huis.

Bij een lastig kruispunt moet ik altijd goed uitkijken, omdat iedereen daar meestal oversteekt zonder met andere fietsers rekening te houden.

Niet deze keer; er kwam gelijktijdig een andere fietser van links aan en hij keek mij aan (wat op dat uur zelden gebeurt) , stopte, lachte vriendelijk naar mij en maakte een hoffelijk gebaar dat ik door kon fietsen.

Als in een wolk fietste ik verder.

Instant helpers

Op een zonnige dag was ik in de auto onderweg met een oude dame in haar woonplaats. Op een onverwachte plek, midden in een bocht, werden we gemaand te stoppen. Een jonge vrouw met een kinderwagen vol kleine kinderen stak over. Nu zijn er wel vaker klaar-overs actief bij een basisschool, maar hier was geen school en het was 11 uur ’s morgens. Verbaasd keken wij toe hoe er nog een vrouw met een rood hoofd kwam aangesneld, weer met een wagen vol kleine kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Toen ook zij veilig was overgestoken draaiden de  twee klaar-overs zich om naar de wachtende automobilisten, met een brede lach gebaarden ze naar ons dat we door konden rijden.  Het bleken stoere jonge wegwerkers te zijn die hun pauze hadden onderbroken om deze twee vrouwen (ongetwijfeld medewerkers van een kinderdagverblijf) te helpen.

Het kleine verschil

Toen ik voor mijn werk , dik ingepakt tegen de kou, voor de ingang van het gebouw waar ik moest zijn stond, hoorde ik links van mij plotseling een heldere stem zeggen: “Ik wens u een hele goede morgen!”

Verbaasd keek ik naar waar de stem vandaan kwam en zag een oudere man op een bank zitten. Ik bedankte hem.

“Ja, “zei hij, “Ik heb mijn goede daad van vandaag gedaan!”

Een gebaar van (ongecensureerde) zorg

Een aantal jaar geleden woonden wij op een bovenwoning in de binnenstad. Het huis had een smalle, steile trap, dus alle grote voorwerpen moesten via het raam naar binnen getakeld worden. Onze oude bank was aan vervanging toe en we hadden een andere bank gevonden. De bank zou door een bedrijf met een heftruck naar boven worden getild. Wij haalden op deze koude winterdag het raam uit de sponning en een van de medewerkers stond boven voor het raam te wachten. Het raam was groot en de vensterbank kwam tot kniehoogte. Toen de man de bank naar binnen wilde tillen ging mijn man achter hem staan en sloeg zijn armen om zijn romp, om hem te behoeden voor een val. De man was wel wat verbaasd, maar liet het toe. Later, nadat we samen met de mannen een kop koffie hadden gedronken, vertelde mijn man dat hij wel gemerkt had dat ze hem wat vreemd vonden. Hij leed aan dementie en was minder geremd door wat wel of niet hoorde. Ik verzekerde hem dat het een prachtig warm gebaar was geweest en vast heel gewaardeerd was.

De oude dame en de storm

Een oude buurvrouw uit de flat waar ik woon, vertelde mij haar verhaal:

Al dagenlang waaide er een stormachtige wind door de stad, maar de voorraden waren op en mijn buurvrouw besloot het er op te wagen en naar de supermarkt te gaan. Toen zij tussen twee hoge gebouwen moest oversteken, kwamen de windvlagen zo hard aanzetten dat zij niet verder kon lopen. Aan de overkant was een ROC, en twee meisjes zagen het gebeuren. Zij staken over en sloegen ieder aan een kant een arm om haar middel. Zo werd de buurvrouw gestut en gedrieën konden ze de storm trotseren.

 

Het zebrapad

Als postbode liep ik in oude wijken van het centrum van de stad. Langs het Singel reed altijd een stroom auto’s en ik was gewend aan het geluid van voortdurend voorbijrazende auto’s. Die keer hoorde ik een hoop getoeter en zag dat de stroom gestagneerd was.

Er stond een auto voor het zebrapad.

Dichterbij gekomen kon ik de gezichten van de inzittenden zien; met spanning en plezier volgden ze het trage oversteken van vijf eenden. Ze liepen keurig achter elkaar over de witte strepen.

Deze eenden kregen het voor elkaar dat er even werd stilgestaan.

Niet toegestaan, heel gewenst

Mijn man is overleden aan het begin van de Corona Pandemie, dus alle beperkende maatregelen waren nog van toepassing en ik ontmoette weinig mensen.

Twee maanden later vierde mijn zus haar verjaardag met een klein gezelschap; weinig familie en een paar goede vriendinnen.

Toen een oude vriendin van haar binnenkwam, stapte zij meteen op mij af en zei dat ze het zo erg voor mij vond en gaf mij een welgemeende (en verboden) omhelzing.

Het was zo verwarmend en zo gemist; ik dronk haar warmte in.

Kleindochter Emma, bijna 9 jaar, logeerde bij mij in mijn flat op de vierde verdieping. Beneden waren stratenmakers bezig de weg opnieuw te bestraten. Sommige mannen zaten op hun knieën, met rubberen hamers te timmeren op de stenen, anderen vervoerden de stenen in kruiwagens, of maakten de ondergrond van zand egaal, of bestuurden een trekkertje. Ze waren met z’n vijven.

We keken ernaar vanaf het balkon, en praatten over het zware werk dat ze elke dag moesten doen. Ze vroeg of de mannen veel verdienden met dit werk, waarop ik zei dat dat niet het geval was.

Na een overpeinzing lichtte haar gezicht op bij een gedachte die ze kreeg. Ze stelde voor koffie voor de mannen te gaan maken. Dus riepen we vanaf het balkon naar beneden en vroegen of ze koffie wilden wat het geval was.

We gingen aan de slag en overlegden welke kopjes we zouden kiezen, en hoeveel melk en suiker er nodig was. Thuis had ze cake gebakken en ze had twee plakjes meegenomen. Die verdeelde ze en deed het erbij. Met het dienblad gingen we in de lift naar beneden.

Warmte kan je vinden en kan verbinden…