In Nederland zijn op dit moment een paar honderd mensen bezig met researches en projecten. Mensen met allerlei leeftijden, nationaliteiten en achtergronden die elkaar ontmoeten in een sfeer van vriendschap en wederzijds respect. Afhankelijk van hun interesse en passie vinden deelnemers elkaar in verschillende activiteiten. Zo werken ze met templates op allerlei gebieden. Een paar voorbeelden: het begrijpen van en omgaan met verschillende leeftijdsfasen zoals puberteit, ouderdom, mid-life crisis; educatie; theater; verhalen vertellen; muziek; gezondheid en welzijn; duurzame ontwikkeling en omgevingswetenschappen.

De template biedt een raamwerk en met de inhoudelijke verkenning en onderzoek en invulling binnen dat raamwerk worden verschillende niveaus, invalshoeken en ervaringswerelden aangeboord, die leiden tot een fascinerende ontdekkingsreis.