De Template Stichting faciliteert op
zaterdag 20 augustus 2022 van 14:00 – 17:00
een meet-up met als thema

WAAR BEGINT VREDE?

‘Er woedt een oorlog in het hart van Europa en overal klinkt de roep om vrede. Maar, wat is vrede eigenlijk?’ Zo begint een artikel dat recent verscheen in The Optimist. <link naar artikel>

Afbeelding uit het artikel

Afbeelding uit het artikel

De organisatoren van deze meet-up schreven het om een bijdrage te leveren aan de verdieping van het denken over vrede. In dat artikel wordt een onderscheid gemaakt tussen:

Incidentele vrede en Fundamentele vrede

Zodra een conflict oplaait; het conflict met een ander, met onszelf, met de buren, op het werk of met een ander land, wordt voor alle betrokken partijen de vrede plotseling iets van onschatbare waarde.

Is het onvermijdelijk om steeds weer terecht te komen in een conflict om vervolgens na veel schade en schande terug te keren tot een vorm van incidentele vrede? Of bestaat er zoiets als een fundamentele vrede? Is dat een vrede van durven loslaten, een vrede die je toestaat om het even niet te weten en jezelf te accepteren zoals je bent? Een vrede die zich vormt volgens natuurlijke principes, een vrede die kan beklijven? Wat zijn die principes? Over dit soort vragen gaat de meet-up.

Naast de filosofische meet-up kunnen er die dag ook andere activiteiten rondom dit thema plaatsvinden: te denken valt aan muziek, beweging, nieuwe experimentele vredes technologieën, presentaties, dialogen, verhalen en een mini tentoonstelling waaraan tot op de dag zelf nog bijdragen kunnen worden geleverd. Op deze website zullen we ingrediënten posten in aanloop naar het evenement. Je kunt met ons meedoen en meedenken om de vrede te voeden met artistieke, poëtische of wetenschappelijke bijdragen. Stuur je bijdragen naar info@template.nl

Vanaf 14:00 uur ‘s middags is iedereen welkom in het gebouw van de Template Stichting;

Industrieweg 30, Zoeterwoude-Rijndijk

De entree is €12,- . Dit is inclusief de eerste consumptie.
Je kunt je van tevoren opgeven via

Link naar formulier

En op de dag zelf kun je ook spontaan binnen lopen.