De filosofie


De Template heeft een praktische filosofie die gebaseerd is op de natuurlijke orde, patronen en templates van het leven. In de kern van de filosofie ligt de fundamentele zoektocht naar het ‘Waarom’ van dingen. ‘Waarom' bijvoorbeeld zijn er seizoenen en cycli, niet alleen in de jaargetijden, maar ook in de conjunctuurbeweging van de economie en in de ontwikkeling van een griep? In de vraag van het ‘Waarom’ ligt een begin. Het gaat er in eerste instantie om de kern, of het wezen, van iets te vinden. Dan volgt de vraag: Wat betekent dat? Wat kun je ermee? Is het bruikbaar in het dagelijks leven... Het gaat hier om een praktische filosofie. Het doel is niet te filosoferen om het filosoferen: We willen constructief bijdragen aan de maatschappij en de planeet waarop we leven. Daarom is het filosofische motto: DE MENS IN CONTEXT. De context geeft ons de motivatie om iets te ondernemen. Zo leidt het ‘Waarom’ tot het ‘Hoe’.