Sayings

Vanochtend, in beantwoording op mijn vraag: “wat is respect voor je?” zei de bevriende boom:

Respect is that I take nothing personal in my acts of living and I don’t do anything that is not natural.”

 

Vanochtend, in beantwoording op mijn vraag: “wat is respect voor je?” zei de bevriende boom:

Respect is dat ik niets persoonlijk neem in mijn expressies van het leven en dat ik niets doe dat niet natuurlijk is.”