Oefeningen

Een oefening om je faculteiten te trainen om iets te ontmoeten met de waarde ervan in overeenstemming met wat het is op zichzelf.

De oefening bestaat uit het richten van je focus op één object in een ruimte waar je je bevindt.

Probeer te kijken en zijn met van uit één positie en luister naar wat er in je opkomt zonder te censureren.

Verander daarna je positie (met een ander perspectief).

Doe dit meerdere malen en kijk wat je systeem hierover kan vertellen?

Of kan je dingen zien die je eerder niet zijn opgevallen?

Kijken en tekenen

Wat was de functie van de grottekeningen…. welke essentie…. wat betekende het….

En welke betekenis heeft dit eerste mensbeeld, wat overal op de wereld door alle kinderen gemaakt wordt….

Vertellen, oriënteren, waar ben ik terecht gekomen, wie ben ik, waar hoor ik thuis, waar ben ik mee verbonden…. (navels zijn een belangrijk onderdeel van de mensfiguren in dit stadium).

Beelden om de wereld te verkennen; terwijl er getekend wordt en het beeld ontstaat, wordt het verhaal verteld…. spontaan zonder zelfcensuur, niet mooi of minder mooi, goed of slecht….

Dan verstrijkt de tijd en gaat er vergeleken worden, dit is mooi en dat is niet zo mooi….die kan het goed…. ik kan het niet zo goed….

Terwijl je alles kan leren, heerst de mening dat om te kunnen tekenen, je alleen talent nodig hebt, reden genoeg om het niet meer te proberen, het op te geven… “het lijkt nergens op”.

Maar dat is juist de tijd dat het KIJKEN een rol gaat spelen. Je tekent niet meer zoals je denkt te weten wat iets is, maar door kijken…. onderzoeken… vormen, lijnen, verhoudingen, ruimte, licht, donker, afstand.

Hoe minder je je richt op het geven van een naam aan wat je tekent, hoe meer je echt kunt kijken en ontdekken wat er te zien is.

Je kunt met je ogen langzaam de lijn van een voorwerp volgen, en zonder op je papier te kijken je hand die contouren laten tekenen.

Je kunt jezelf vragen welke vorm een lijn heeft, en welke hoek een vorm maakt hoe sterk de hoek is, welke ronding het vormt… Je kan kijken naar de ruimte om het voorwerp heen zodat het voorwerp ontstaat uit de ruimte erom heen…Alles wat je kan doen om te vermijden dat je zou denken te weten wat iets is: Je tekent wat je ziet en niet wat je weet….

Kijken en opnieuw kijken, zonder oordeel, altijd nieuw, in verwondering….

Hoe langer je naar iets kijkt, hoe dieper je in het bijzondere van eenvoudige dingen kan doordringen…

Dat kan tekenen zijn… opnieuw leren kijken, Re – Spect.